NNM = ny nordisk mat

Publicerad 12.06.2011 kl. 21:25
En egen referensgrupp för Ny Nordisk Mat är igång här på Åland. Jag är utnämnd till ordförande för gruppen och till min stora glädje skall vårt nästa möte redan ske inom 2 veckor ! Att mat engagerar är roligt och ett bevis på att det finns engagemang och behov av att utveckla frågor om lokal mat och kvalitet också här på Åland. Styrkan är att gruppen representeras av flera olika kompetenta personer med kunnande inom mat - turismsektorn. Jag är också glad över att vi har kontaktpersoner till de andra grupperna som rör matsektorn på Åland. Kontakten till odlarna är stark och som bäst pågår en utveckling av en turismstrategi för Landskapet med en egen grupp för mat och dryck. I gruppen för NNM finns även en kontaktlänk till kockföreningen med flera krögare. Min största ambition är att jobba fram konkreta mål som gruppen anser viktiga - att inte bara prata vackert om vårt fantastiska matlandskap utan också att implementera något av de 10 teser som ligger till grund för hela konceptet Ny Nordisk Mat, på initiativ av de nordiska ministerrådet. Mitt och referensgruppens arbete är andra delen av NNM, centralt är kommunikation och satsning på barn och unga - roligt att jag i någon form får fortsätta arbeta för just denna grupp. Skolmat och offentlig måltid är frågor som står mig nära efter över 2 år med Operation skolmat.
Kommentarer (3)
Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver?
Så fint Harriet. Visste du förresten att Finland i egenskap av ordförandeland för nordiska rådet är med i det internationella programmet Ny nordisk mat, med sitt ursprung i Danmark, ny nordisk mad. Kanske det hade varit något för er grupp att skapa kontakter med om ni inte redan har det förstås. Själv är jag involverad i det statliga programmet via ambassaden i Norge.
Christian12.06.11 kl. 22:36
Bra med språngbräda till det internationella - känner att det är hög tid att "lyfta på svansen" för det egna fina som vi har här i Norden. Trevligt med länk till Norge!
Harriet14.06.11 kl. 15:10
Läste om er i dagens Vbl - mycket roligt! Ska försöka hålla uppe intresset för mera ekologiskt i min egen hemkommun!
Lotta15.10.11 kl. 17:59

Jag är ämneslärare i huslig ekonomi (ped.mag.) till utbildningen. Arbetar som timlärare i hemkunskap i Strandnäs skola, på Åland. Jag har även gått servitörutbildningen vid Ålands hotell- och restaurangskola och har en hushållstekniker examen från Högvalla. Mitt företag heter HS Consulting, där jag erbjuder konsulttjänster, matlagningskurser, föreläsningar etc. Kontakta mig på: harriet.strandvik@hsconsulting.ax Matintresset är stort och under några år hade jag även möjlighet att sprida matlagningsinspiration i TVprogrammet Strömsö. I 10 år arbetade jag för Marthaförbundet med olika projekt, det senaste, Operation skolmat. Det är spännande att få arbeta med mat och måltid, metoden sapere och medveten matkonsumtion är saker som engagerar mig just nu.

Senaste kommentarer

15.10, 17:59NNM = ny nordisk mat av Lotta
14.06, 15:10NNM = ny nordisk mat av Harriet
12.06, 22:36NNM = ny nordisk mat av Christian
01.06, 11:24Soja-helvetet av Harriet
25.05, 22:21Fler bra kockar, tack! av Harriet